Để thuận tiện cho việc thanh toán và đặt hàng. Chúng tôi cung cấp cho các bạn một số tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch: Lưu ý: Chỉ chuyển khoản vào các tài khoản có trên đây. Sau khi thủ tục chuyển khoản hoàn tất quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh: Hotline: 0915.200.916 (MR.KIÊN).

TK CÔNG TY:

Vietcombank Hà Nội

- 0491000104568

- CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

-----------------------------------------

TK CÁ NHÂN:

- BIDV Hà Nội

- LÊ TRẦN TRUNG KIÊN

- STK: 12410002153230

-----------------------------

- Vietcombank Hà Nội

- LÊ TRẦN TRUNG KIÊN

- STK: 0491000015201

-----------------------------

- Agribank Hoàng Quốc Việt

- LÊ TRẦN TRUNG KIÊN

- STK: 1450205059479


Gửi email phản hồi