Sản phẩm mới

Giá pin mặt trời 18k/w mono

Giá pin mặt trời 18k/w mono

Giá Pin mặt trời 18k/w mono

1 Comments

  • Avatar
   Trịnh Minh Lâm
   Jun 8, 2015

   Tôi muốn hỏi giá 18k/W của bạn là giá cell rời hay giá của tấm pin. Nếu tôi mua 1 tấm 100Wp thì bao nhiêu??

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
Gửi email phản hồi