Sản phẩm mới

Hướng dẫn lắp đặt pin mặt trời

Để lắp đặt Pin mặt trời chúng ta mua các thanh V lỗ làm khung giá đỡ cho Pin mặt trời

1 Comments

  • Avatar
   lê văn đông
   Mar 14, 2015

   tôi muốn hoc cách gắn pin mặt trời

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
Gửi email phản hồi