New

Pin mặt trời Đài Loan TynSolar 250W Mono

Class A

New

Type Of Module TYNS62609250
Maximum Power [W] 250
Tolerance [%] Plus
Open circuit Voltage [V] 34.69
Short circuit Current [A] 9.07
Maximum Power Voltage [V] 29.41
Maximum Power Current [A] 8.53
Module Efficiency [%] 16.94
Series Fuse Rating [A] 15
Terminal Box IP65
Maximum System Voltage [V] DC 1000
Operating Temperature [°C] -40 to 85
* The measuring uncertainty of Pmax is ≦± 2%

Xem chi tiết

Giá: 5 000 000 VND


Khuyến mại đến:
Liên hệ để có giá tốt hơn

Tài Khoản Ngân Hàng
Tài Khoản Ngân Hàng


19 Sản phẩm cùng danh mục

Reviews

Gửi yêu cầu tư vấn

Pin mặt trời Đài Loan TynSolar 250W Mono

Pin mặt trời Đài Loan TynSolar 250W Mono

Type Of Module TYNS62609250
Maximum Power [W] 250
Tolerance [%] Plus
Open circuit Voltage [V] 34.69
Short circuit Current [A] 9.07
Maximum Power Voltage [V] 29.41
Maximum Power Current [A] 8.53
Module Efficiency [%] 16.94
Series Fuse Rating [A] 15
Terminal Box IP65
Maximum System Voltage [V] DC 1000
Operating Temperature [°C] -40 to 85
* The measuring uncertainty of Pmax is ≦± 2%

Gửi yêu cầu tư vấn

Email (email sẽ ko hiển thị): * Số điện thoại (số điện thoại sẽ ko hiển thị): *
Gửi email phản hồi